For Teachers I למורי ביולוגיה

מידע, כלים ומשאבים למורי ביולוגיה

מגוון אוספים דיגיטליים

   עורכות: אפרת דיין ודינה ציבולסקי

מערכי שיעור בנושא מהות המדע

       עורכות: אנה פשניצ’ני-מאמו  ודינה ציבולסקי

מערכי  שיעורים אלה פותחו על ידי משתתפי הקורס “מהות המדע בבית הספר העל-יסודי” (מספר קורס 218326)

יחידות לימוד בגישת למידה מבוססות פרויקיטים

     עורכות: שני צור ודינה ציבולסקי

יחידות לימוד אלה תוכננו על ידי משתתפי הקורס “למידה באמצעות  חקר מדעי” (מספר קורס 216136)

כלים, חומרי לימוד והצעות להוראת ביולוגיה מרחוק

מצגות וחוברות למורים


2020 שיח ביולוגים 

     הרצאות מוקלטות מכנס

שיח ביולוגים 2022